Ispitivanje voda

hero-visual
Ispitivanje voda

Ispitivanje voda

Voda kao najvažniji resurs koji imamo, postaje predmet raznih propisa u mnogim zemljama svijeta. To se ne odnosi samo na pitku vodu, već na sve vodne resurse (površinske i podzemne vode, procesne i otpadne vode itd.).

Kvaliteta vode ključna je za mnoge različite industrije i aktivnosti svih zemalja svijeta.

Ispitivanja voda u Sample Control laboratorijima uključuje čitav spektar različitih metoda od mnogobrojnih fizikalno-kemijskih, mikrobioloških analiza, analiza anorganskih spojeva, metala i teških metala, analiza organskih spojeva, pesticida i rijetkih rezidua. Ispitivanja se rade prema zahtjevima zakonskih regulativa a prema potrebi i dogovoru sa klijentima modificiraju se postojeće metode, njihova senzitivnost ili se razvijaju nove.

Od vitalne je važnosti da se voda pravilno uzorkuje, transportira i čuva kako bi se osiguralo da rezultati analize točno odražavaju parametre (analite i fizička svojstva vode) koje ispitujemo.

Djelatnici su osposobljeni za uzorkovanja u svim fazama sustava opskrbe vodom za ljudsku potrošnju, uzorkovanja na površinskim, podzemnim vodama i otpadnim vodama.

Laboratorij Sample control kao akreditirani laboratorij ima veliki broj akreditiranih metoda za ispitivanje i analizu voda, što uključuje:

  • Vodu za ljudsku potrošnju,

  • Prirodne mineralne i izvorske vode, stolne vode,

  • Površinske i podzemne vode,

  • Morsku vodu,

  • Termomineralne vode,

  • Bazenske vode,

  • Procesnu i tehničku vodu,

  • Otpadne vode.

Sample control laboratorij ovlašten je za ispitivanje raznih vrsta voda od strane nadležnih Ministarstava Republike Hrvatske.

service icon