Ispitivanje kozmetičkih proizvoda

hero-visual
Ispitivanje kozmetičkih proizvoda

Ispitivanje kozmetičkih proizvoda

Ispitivanje kozmetičkih proizvoda provodi se kako bi se osigurala usklađenost s Uredbom (EZ) br. 1223/2009 o kozmetičkim proizvodima, a uključuje, između ostalog, ispitivanje stabilnosti, fizikalnih i kemijskih karakteristika, ispitivanje zabranjenih ili ograničenih tvari, nečistoća, mikrobiološke kvalitete itd.

Uredbom (EZ) br. 1223/2009 o kozmetičkim proizvodima navodi se da je odgovorna osoba (proizvođač, uvoznik i u nekim slučajevima distributer), prije stavljanja kozmetičkog proizvoda na tržište, obvezna prijaviti svaki kozmetički proizvod Europskoj komisiji te za njega izraditi, čuvati i učiniti dostupnom na zahtjev dokumentaciju s podacima o proizvodu (PIF).

Također se zahtijeva da procjenu sigurnosti kozmetičkog proizvoda (koja je sastavni dio dokumentacije s podacima o proizvodu) provede iskusni procjenitelj sigurnosti kako bi se identificirali svi potencijalni problemi s kozmetički proizvodom, uzimajući u obzir predvidivu upotrebu i podatke navedene u dokumentaciji s podacima o proizvodu (PIF).

Pouzdano ispitivanje kozmetičkih sirovina, formulacija i proizvoda, ključni su za dokazivanje sukladnosti, a pritom osiguravaju sigurnost bilo kojeg kozmetičkog proizvoda.

Laboratorij Sample control pruža stručne usluge ispitivanja kozmetičkih proizvoda, kako bi vam pomogli ispuniti zahtjeve Uredbe (EZ) br. 1223/2009.

Laboratorij Sample control provodi ispitivanje sirovina i kozmetičkih proizvoda raznim metodama na tehnikama: IC, ICP-MS, HPLC-ICP-MS, HPLC-UV, GC-MS, GC-MS/MS, UPLC-MS/MS, GC-Orbitrap HRAM, LC-Orbitrap HRAM.

service icon