Ispitivanje farmaceutskih proizvoda

hero-visual
Ispitivanje farmaceutskih proizvoda

Ispitivanje farmaceutskih proizvoda

Laboratorij Sample control bavi se ispitivanjima fizikalno-kemijskih, farmaceutsko-tehnoloških i mikrobioloških ispitivanja farmaceutskih proizvoda, kao i odgovarajućim ispitivanjima aktivnih farmaceutskih sastojaka i medicinskih sredstava.

Prilikom ispitivanja i kontrole farmaceutskih proizvoda pruža sljedeće usluge:

 • kompletna fizikalno-kemijska ispitivanja aktivnih a i pomoćnih farmaceutskih sastojaka

 • kompletna analiza gotovog farmaceutskog oblika (fizikalno-kemijska ispitivanja, farmaceutsko-tehnološka i mikrobiološka ispitivanja)

 • analiza gotovog farmaceutskog oblika npr. materijala za pakiranje, utvrđivanje aktivnog farmaceutskog sastojka, pomoćnih sastojaka itd.

 • analiza gotovog farmaceutskog oblika- određivanje sadržaja aktivne farmaceutskog sastojka ili druge komponente čiji sadržaj mora biti točno određen primjenom različitih metoda kao što su titrimetrijske, spektrofotometrijske i kromatografske metode

 • analiza gotovog farmaceutskog oblika- određivanje srodnih sastojaka

 • određivanje vode Karl-Fischer metodom

 • kontrola galenskih proizvoda prema specifikaciji proizvođača

 • izrade ekspertnog izvještaja po određenom dijelu dokumentacije (po zahtjevu proizvođača)

 • razvoj LC (HPLC, LC-MS/MS, LC-Orbitrap), GC (GC-FID, GC-MS/MS, GC-Orbitrap), IC i spektrofotometrijskih metoda za određivanje sadržaja aktivnih i srodnih sastojaka te degradacijskih proizvoda u aktivnim farmaceutskim sastojcima i farmaceutskim proizvodima

 • priprema protokola validacije metode i eksperimentalno izvođenje validacije LC i GC metoda za određivanje sadržaja aktivnog farmaceutskog sastojka, srodnih sastojaka i degradacijskih proizvoda u aktivnim farmaceutskim sastojcima i farmaceutskim proizvodima

 • izrada protokola za praćenje stabilnosti farmaceutskih proizvoda (ubrzane i dugotrajne studije stabilnosti)

 • transfer metode – izrada izvještaja i obrada rezultata za aktivni farmaceutski sastojak

 • transfer metode – izrada izvještaja i obrada rezultata za aktivni farmaceutski sastojak i srodne sastojke

 • analize na HPLC, LC-MS/MS, GC-LC-FID, LC-Orbitrap i sl.

 • analize na GC, GC-FID, GC-MS/MS, GC-Orbitrap i sl.

 • analize na Raman mikroskopu/spektroskopu, Ionskom kromatografu (IC), TOC i ostalo.service icon