Ispitivanje dodataka prehrani

hero-visual
Ispitivanje dodataka prehrani

Ispitivanje dodataka prehrani

Dodacima prehrani smatra se hrana čija je svrha dopuniti uobičajenu prehranu, a koja predstavlja koncentrirane izvore hranjivih tvari ili druge tvari prehrambenog ili fiziološkog učinka, pojedinačne ili u kombinaciji, na tržištu u doziranom obliku ili oblicima kao što su kapsule, pastile, tablete, pilule i slično, vrećice praha, ampule tekućine, bočice na kapaljku te ostali slični oblici tekućine i praha. Dodaci prehrani smatraju se pripravci proizvedeni iz koncentriranih izvora hranjivih tvari (vitamini i minerali) ili drugih tvari s hranjivim ili fiziološkim učinkom.

Sample Control laboratorij akreditirao je analizu vitamina i minerala (elemenata) u dodacima prehrani a također provodi analizu aktivnih tvari u biljnim pripravcima kao specifičnih markera jedinstvenih za prirodne proizvode (bioflavonoidi, antocijani, propolis, stevia, karotenoidi, polifenoli, katehin, kapsaicin i dr.).

Laboratorij je razvio i mnoge druge robusne i pouzdane analitičke metode za niz prirodnih i biljnih proizvoda i sirovina.

Na temelju snažne analitičke podrške u mogućnosti smo odgovoriti i na najnovije smjernice za kompetentne organe u vezi postavljanja dopuštenih odstupanja za hranjive vrijednosti deklarirane na proizvodima.

Sample Control laboratorij pruža svojim korisnicima i kompletnu analizu kanabinoida u dodacima prehrani. S obzirom na to da su zahtjevi za pravodobnim, točnim rezultatima ispitivanja kanabisa značajniji nego ikad, jer porast potražnje raste a propisi se nastavljaju razvijati. U tu svrhu laboratorij je akreditirao metodu određivanja THC i CBD u hrani i kozmetici metodom tekućinske kromatografije ultra-visoke djelotvornosti s tandemskom spektrometrijom mase (UPLC-MS/MS).

Kupovinom najmodernijeg instrumenta za određivanje specijacija metala (HPLC-ICP-MS) laboratorij je u mogućnosti odrediti vitamine (vitamin B12, cijanokobalamin) kao i druge specifične spojeve bazirane na metalima (glifosat, metil živa, organski i anorganski selen i dr.) u vrlo niskim koncentracijama.

Od instrumenta koji se koriste za analizu dodataka prehrani spadaju HPLC-UV/FLD/RID, UPLC-MS/MS, GC-MS/MS, AAS, HPLC-ICP-MS.

service icon