Molekularna ispitivanja

hero-visual
Molekularna ispitivanja

Molekularna ispitivanja

Laboratorij u svom radu primjenjuje najsuvremenije molekularne i serološke postupke identifikacije i tipizacije.

PCR (Polymerase chain reaction)

Lančana reakcija polimerazom u stvarnom vremenu (real-time PCR) je postupak u kojem obrađujemo široki raspon uzoraka jer će se za svega nekoliko sati jedna jedina kopija određenog specifičnog odsječka (sekvence) DNA umnožiti u bilijune identičnih kopija (molekula). Visoko je osjetljiv, specifičan, pouzdan jer je manji rizik za kontaminaciju uzoraka, a automatskom izvedbom reakcije može se pretražiti velik broj uzoraka.

Provodimo visokokvalitetne usluge ispitivanja:

ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay)

Imunoenzimskim test (ELISA) je metoda na bazi antitijela. Ova rasprostranjena tehnologija je osjetljiva, brza i pouzdana. ELISA je snažan imunološki test kojim se mogu kvalitativno ili kvantitativno detektirati bakterije, paraziti, kemikalije, ostaci lijekova i ostala zagađenja hrane. Laboratorij je akreditiran za kvantitativno određivanje velikog broja alergena u hrani.

Glavni cilj je zaštita potrošača jer je u posljednje vrijeme prepoznat problem pojave skrivenih alergena u hrani.

Imunoenzimskim ELISA testom se određuje prisutnost i količina antigena. Reakcija se temelji na vezanju antitijela i antigena iz uzorka te spektrofotometrijskom mjerenju nastale reakcije, do koje dolazi zbog promjene boje. Ova visoko osjetljiva i selektivna metoda može odrediti vrlo nisku koncentraciju analita od primjerice nekoliko ng po kg ispitivanog uzorka. Testovi su komercijalno dostupni u mnogim oblicima i imaju brojne primjene u okviru kontrole kvalitete i sigurnosti hrane.

Odgovarajuće vrijednosti parametara validacije, kao što su osjetljivost, specifičnost te granica detekcije, čine ELISA testove pogodnima i učestalima za određivanje alergena u hrani.

service icon