Tvari koje će zauvijek biti prisutne oko nas – PFAS

AutorVladimir Stankov, mag. ing.
Datum5. travnja 2024.
TagTEHNOLOGIJA
hero image
POVRATAK NA SVE NOVOSTI

Postoji sve veća zabrinutost oko postojanosti i učinaka per- i polifluoriranih alkilnih tvari (PFAS) u okolišu. ŠTO JE PER I PFAS? Per- i polifluoroalkilne tvari (PFAS) velika su skupina antropogenih kemikalija (CnF2n+1COOH) koje se koriste u mnogim komercijalnim proizvodima i imaju različitu primjenu kao što su polimeri, protupožarna poliuretanska pjena, posuđe za kuhanje, ambalaža za hranu i tekstil.

Kako su ove kemikalije vrlo stabilne i otporne na razgradnju a istovremeno i toksične za ljude, prisutnost PFAS u našem okolišu izaziva ozbiljnu zabrinutost na globalnoj razini.

Zbog široke upotrebe, PFAS su otkriveni u hrani, vodi, otpadnim vodama, tlu i uzorcima ljudske krvi.

Ministarstvo zdravstva objavilo je novu izmjenu Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/2023) u kojem se definira maksimalno dozvoljena koncentracija (MDK) PFAS za procjenu kvalitete vode namijenjene za ljudsku potrošnju kao i mjerna nesigurnost metoda za kemijsku analizu i praćenje stanja voda.

Dozvoljena koncentracija za PFAS

Maksimalno dozvoljena koncentracija za PFAS-ovi ukupno iznosi 0,5 µg/L a odnosi se na zbroj svih perfluoroalkilnih i polifluoroalkilnih tvari dok za zbroj PFAS-ova MDK iznosi 0,1 µg/L i odnosi se na PFAS-ove koji se smatraju razlogom za zabrinutost u pogledu vode namijenjene za ljudsku potrošnju perfluoralkilni dio s tri ili više atoma ugljika (odnosno – CnF2n-, n ≥ 3) ili perfluoralkileterni dio s dva ili više atoma ugljika (odnosno – CnF2nOCmF2 m-, n i m ≥ 1).

U najnovijem znanstvenom mišljenju Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) procijenjena su četiri

PFAS-a - PFOS, PFOA, PFHxS i PFNA.

Trenutno dostupne metode za otkrivanje PFAS-a uključuju plinsku ili tekućinsku kromatografiju (GC ili LC) s tandemskom masenom spektrometrijom (MS/MS). Metode su skupe i dugotrajne ali su i selektivne i osjetljive.

Metode za otkrivanje PFAS

Detekcija PFAS-a je izazovna jer ti spojevi nemaju kromofore ili elektroaktivne skupine i stoga nisu optički ili elektrokemijski aktivni.

Stoga se metode poput UV-Vis spektroskopije ili elektrokemije ne mogu izravno primijeniti za mjerenje ovih spojeva. Niske zakonske granice, predstavljaju dodatne izazove u njihovoj detekciji i kvantifikaciji.

Distribucija PFAS-a, toksičnost i tehnike uklanjanja i sanacije i dalje se naširoko proučavaju u okolišu, pa se stoga informacije o tim kontaminantima, koji su poznati još i kao "vječne kemikalije", sve više objavljuju u znanstvenoj literaturi.

Obzirom na njihovu sveprisutnost u okolišu nameće se kao važno područje istraživanja njihovo uklanjanje iz okoliša. U uzorcima okoliša nalaze se rezidualne koncentracije PFAS-a i


njihov broj je izuzetno velik (oko 15000). Iz tih razloga postoji potreba za još selektivnijom i osjetljivijom

metodom analize.

Određivanje 24 per- i polifluoriranih alkilnih tvari (PFAS) u hrani i uzorcima okoliša

Laboratorij Sample Control d.o.o. ima validiranu metodu određivanja 24 per- i polifluoriranih alkilnih tvari (PFAS) u hrani i uzorcima okoliša tehnikom tekućinske kromatografije s masenim detektorom (UPLC- MS/MS).

pfas.pngSlika 1. Standard PFAS-a u koncentraciji 10 µg/L