Prisustvo i kontaminacija mesa perfluoroalkilnim (PFAS) spojevima

Vladimir Stankov, mag. ing.
29. lipnja 2022.
ZNANOST
hero image
POVRATAK

Prisustvo i kontaminacija mesa perfluoroalkilnim (PFAS) spojevima

Perfluoralkilni spojevi (PFAS) je skupni naziv za vrlo veliku skupinu fluoriranih spojeva, uključujući oligomere i polimere, koji se sastoje od neutralnih i anionskih površinski aktivnih spojeva visoke toplinske, kemijske i biološke inertnosti. Perfluorirani spojevi su općenito hidrofobni, ali i lipofobni i stoga se neće nakupljati u masnim tkivima kao što je to obično slučaj s drugim postojanim halogeniranim spojevima. Važna podskupina su (per)fluorirani organski surfaktanti, kojima pripadaju perfluorooktanski sulfonat (PFOS) i perfluorooktanska kiselina (PFOA). Za PFOS i PFOA, Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) utvrdila je podnošljivi dnevni unos (eng. TDI) za ljude od 150 ng/kg tjelesne težine i 1,5 μg/kg tjelesne težine dnevno (EFSA 2008.).

PFAS se najbolje opisuju kao homologni niz potpuno fluoriranih karboksilnih kiselina, koje također mogu biti prisutne kao sulfonske kiseline ili kao derivati sulfonamida. Potrebno je također razmotriti različite spojeve veće molekularne težine iz kojih se vjeruje da ovi postojani kontaminanti potječu. Stvarni popis PFAS-a koji zahtijevaju praćenje kao kontaminanata ili izvornih onečišćivača sastoji se od 200 pojedinačnih spojeva. Mjerenje svih mogućih PFAS-a u ovom trenutku je nerealno. Popis prioritetnih analita općenito je ograničen na jednostavne karboksilne kiseline, sulfonske kiseline i amide.

Per- i polifluoralkilni spojevi proizvodili su se i koristila još od 1940-ih godina i iako su mnogi PFAS povučeni iz proizvodne industrije, još uvijek se nalaze u pitkoj vodi i robi široke potrošnje kao što su ambalaža za hranu, tepisi, koža, tekstil i neljepljivo posuđe. Oslobađanje PFAS-a u okoliš postalo je globalno zabrinjavajuće. Budući da se PFAS rijetko razgrađuju u okolišu, mogu se zadržati u vodi i zraku tisućama godina, zbog čega su dobili nadimak "viječne kemikalije". Njihovo konzumiranje ili udisanje znači da bi mogli ostati u tijelu doživotno.

Osim povezanosti s rakom, PFAS se povezuje s oštećenjem jetre i razvojnim problemima.

Kao odgovor, mnoge agencije diljem svijeta proučavaju utjecaj PFAS-a na hranu. Stoka potencijalno može biti izložena PFAS konzumacijom kontaminirane površinske vode, podzemne vode, pašnjaka ili tla. U najnovijem izvješću koje je 2020. objavila Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) utvrđeno je da riba, meso, voće/voćni proizvodi i jaja/proizvodi od jaja najviše doprinose izloženosti ljudi PFAS-u kroz prehranu tijekom razdoblja istraživanja od 2007. do 2018 (Schrenk i sur., 2020). Iz ove studije, EFSA je postavila preporučeni podnošljivi tjedni unos (TWI) od 4,4 ng po kg tjelesne težine za ukupno 4 PFAS-a: PFOA, PFNA, PFHxS i PFOS.

Među hranom životinjskog podrijetla, studija EFSA-e pokazala je da srednja identificirana koncentracija PFAS varira ovisno o vrsti uzorka. PFOA, PFNA, PFHxS i PFOS pronađeni su u mesu stoke i divljači u rasponu od 0,02–1,59 ng/g, u jestivim iznutricama uzgojenim na farmama u rasponu od 0,087–1,18 ng/g, u lososu i pastrvi u rasponu od 0,003–0,83 ng/g te u jajima i proizvodima od jaja u rasponu od 0,06–0,35 ng/g. Srednja otkrivena koncentracija u svim razmatranim vrstama uzoraka bila je 0,32 ng/g. Uz EFSA studiju, FDA prati kontaminante, uključujući PFAS, u visoko konzumiranoj hrani u svojoj studiji ''Total Diet Study'' (TDS) (FDA, 2021). U najnovijoj studiji iz 2019., TDS je izvijestio o nalazu od 0,087 ng/g PFOS-a u tilapiji.

Ne postoji maksimalna razina za PFAS u prehrambenim proizvodima dobivenim od stoke. Međutim, budući da te kemikalije ostaju u ljudima i okolišu dugi niz godina, preporučuje se da se iz predostrožnosti izlaganje ljudi PFAS-u svede na minimum gdje god je to moguće. Nijedna zemlja nije postavila regulatorna ograničenja za PFAS u hrani. Europska komisija obvezuje se na postupno ukidanje svih PFAS-ova, dopuštajući njihovu upotrebu samo tamo gdje se dokaže da su nezamjenjivi i bitni za društvo. Preinaka Direktive o vodi za piće, koja je stupila na snagu 12. siječnja 2021., uključuje ograničenje od 0,5 µg/L za sve PFAS.

Literatura:

  1. Schrenk D., M. Bignami (2020): EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (EFSA CONTAM Panel), Risk to Human Health Related to the Presence of Perfluoroalkyl Substances in Food, DOI: 10.2903/sp.efsa.2020.EN-1931.

  2. Food and Drug Administration. Analytical Results of Testing Food for Pfas From Environmental Contamination. June 2021. https://www.fda.gov/food/chemical-contaminants-food/analytical-results-testing-food-pfas-environmental-contamination