Listeria monocytogenes

AutorTea Magaš, univ.mag.med.vet.
Datum30. ožujka 2023.
TagZNANOST
hero image
POVRATAK NA SVE NOVOSTI

Izvješća Europske unije o zoonozama u posljednjih nekoliko godina svrstavaju listeriozu uzrokovanu bakterijom Listeria monocytogenes među pet najučestalijih, a na samom je vrhu s najvećim brojem hospitalizacija i najvišim stopama smrtnosti.

Bakterija je široko rasprostranjena u okolišu, a prijenos hranom daleko je najčešći put izloženosti, kako od sirove tako i od prerađene hrane kontaminirane tijekom ili nakon obrade. Prevencija listerioze oslanja se na sveobuhvatan pristup na razini farme, proizvodnje, distribucije i u konačnici potrošača. Pravilna termička obrada, temeljito pranje svježeg voća i povrća, poštivanje roka trajanja proizvoda, obavezno pridržavanje uputstva tijekom pripreme i konzumacije namirnica ključni su u prevenciji infekcije. Budući da bakterija može rasti na temperaturi hladnjaka, posebnu pozornost treba obratiti na ohlađenu hranu spremnu za konzumaciju. Osjetljive populacije poput trudnica, starijih osoba i imunokompromitiranih bolesnika trebaju izbjegavati hranu visokog rizika.

U Europskoj uniji zakonski je obvezujuće poštivati mikrobiološke kriterije za hranu prema Uredbi Komisije (EZ) br. 2073/2005 prije nego hrana napusti izravnu kontrolu subjekta u poslovanju s hranom koji ju je proizveo i proizvode stavljene na tržište tijekom njihovog roka trajanja.

Prisutnost bakterije u hrani najčešće se povezuje s hranom spremnom za konzumaciju i sirovim prehrambenim proizvodima. Ispituje se u svježem mesu i mesnim prerađevinama, ribi i ribljim proizvodima, mlijeku i mliječnim proizvodima, slasticama s punjenjem i gotovim kremama, industrijski proizvedenim kolačima, svježim jajima i proizvodima od jaja, svježe rezanom voću, povrću, gljivama, klicama, sušenom i kandiranom voću, salatnim umacima, nepasteriziranim voćnim sokovima i svježim sokovima iz aparata, začinima i njihovim mješavinama te jestivim masnoćama.

Mikrobiološki laboratorij je akreditiran za dokazivanje prisutnosti i određivanje broja Listeria monocytogenes u uzorcima hrane, hrane za životinje i okolišnim uzorcima u proizvodnji hrane. U ispitivanjima primjenjujemo i brzu metodu za detekciju Listeria monocytogenes gdje su rezultati gotovi unutar 30 sati od zaprimanja uzoraka u laboratorij, a koji omogućuju subjektima u poslovanju s hranom brzu i učinkovitu reakciju u slučaju onečišćenja. Rezultati ispitivanja okolišnih uzoraka i uzoraka hrane ukazuju na stalnu potrebu za kontrolom mikrobiološke čistoće u objektima i zdravstvene ispravnosti gotovih proizvoda.

_____________

Trebate li ovu uslugu? Za više informacija o usluzi laboratorijskog ispitivanja slobodno nas kontaktirajte