Kemijski dezinficijensi i antiseptici

Tea Magaš, univ.mag.med.vet.
25. siječnja 2023.
TEHNOLOGIJA
hero image
POVRATAK

Kemijski dezinficijensi i antiseptici

Higijena ruku i površina u objektima u kojima se proizvodi i priprema hrana jedni su od najvažnijih postupaka za osiguranje zdravstveno ispravne hrane. Glavni preduvjet je provođenje kontroliranih postupaka pranja i dezinfekcije odgovarajućim sredstvima. Dezinfekcija se u prehrambenim objektima najčešće obavlja primjenom kemijskih sredstava - biocidnih proizvoda. Biocidi koji se koriste za kontrolu bioloških opasnosti na živim tkivima ili stanicama nazivaju se antiseptici. Pojmom antiseptik označava se kemijsko sredstvo koje se nanosi na kožu ili sluznicu kako bi se smanjio broj mikroorganizama na njima.

Dezinficijensi također sadrže sredstva za uništavanje mikroorganizama, ali u većim koncentracijama te se  koriste za tretiranje površina, tj. nežive okoline. Ako se želi uspješno provesti dezinfekcija, mora se paziti da se rabi sredstvo odgovarajućeg antimikrobnog spektra, pri optimalnoj temperaturi, u optimalnoj koncentraciji i vremenu djelovanja na materijal ili površinu koja se dezinficira.

Mikrobiološki laboratorij provodi ispitivanja koja su neophodna prilikom registracije proizvoda kao biocida kod nadležnih tijela ili potvrđivanja u skladu s biocidnim karakteristikama istaknutima od strane proizvođača. Sukladno važećim standardima procjenjujemo baktericidnu, fungicidnu djelotvornost ili djelotvornost na kvasce, provodimo ispitivanja proizvoda za higijensko pranje ruku i higijensko utrljavanje u ruke. Metode se odnose na proizvode koji se upotrebljavaju u područjima povezanim s hranom, industriji, domaćinstvu i javnim ustanovama dok se higijensko pranje i utrljavanje u ruke primjenjuje i u područjima gdje je dezinfekcija medicinski indicirana.

Laboratorijsko ispitivanje uzima u obzir uvjete koji mogu utjecati na djelotvornost proizvoda u praktičnim situacijama, uključujući kontaktno vrijeme, temperaturu, ispitne mikroorganizme i interferirajuće tvari. Postupak ispitivanja je složen, a uključuje dobru organizaciju, pripremu podloga za ispitivanje, neutralizatora, vode za razrjeđivanje proizvoda i interferirajuće tvari kako bi se pripremila suspenzija ispitnih mikroorganizama i otopine za ispitivanje proizvoda. Posljedično tome određuje se koncentracija mikroorganizama, a provodi se i validacija odabrane metode, eksperimentalnih uvjeta, vode i neutralizatora. Sve pripremljene ploče se inkubiraju prema zadanim temperaturama, očitavaju i računaju prema formulama, a rezultati izražavaju u logaritmima.

Za svaku metodu su propisani kriteriji te se na temelju toga može zaključiti je li ispitni proizvod ispunio sve zahtjeve norme i smatra prikladnim za uporabu.

_____________

Trebate li ovu uslugu? Za više informacija o usluzi laboratorijskog ispitivanja slobodno nas kontaktirajte.