Dozvoljene i zabranjene boje u svježim jajima

Vladimir Stankov, mag. ing.
1. veljače 2023.
TEHNOLOGIJA
hero image
POVRATAK

Dozvoljene i zabranjene boje u svježim jajima

Boja žumanjka kod potrošača stvara dojam kako je jaje iz organskog uzgoja. Jaja s žuto-narančastom nijansom su najtraženija, tako da proizvođači jaja pojačavaju boju svojih proizvoda hranjenjem kokoši nesilica hranom koja sadrži različite boje (prirodne ili sintetičke). Postoji osam bojila registriranih kao dodatci hrani za perad. Među njima je dokazano da samo kantaksantin ima negativan učinak na ljudsko zdravlje (retinopatija) i zbog toga je 2007. godine Europska agencija za sigurnost hrane utvrdila maksimalnu granicu rezidua kantaksantina kao 30 mg/kg žumanjka jajeta.

Međutim, u komercijalnoj proizvodnji hrane postoje brojne boje odobrene za uporabu (Uredba Komisije (EU) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o prehrambenim aditivima), ali su zabranjene u jajima, a dopušteno je samo ukrašavanje ljuske jajeta. Nažalost, postoje i izvješća o krivotvorenju hrane korištenjem neautoriziranih boja za hranu i hranu za životinje, koje su često vrlo opasne. Takav je slučaj korištenja sudan bojila u jajima. Količina sudana IV otkrivena je u jajima kokoši 2006. u Kini u koncentraciji od 300 μg/kg. Na primjer, bojila kao što su: sudan crvena G, sudan crvena 7B, sudan crvena B, sudan narančasta G, toluidin crveni, rodamin B, narančasta II, para-crvena, koja se također smatraju karcinogenim za ljude i zabranjeni su kao aditivi u hrani, također su otkrivena u hrani u Europskoj Uniji.

Sudan bojila spadaju u skupinu industrijskih bojila, stabilnih pod uvjetima u kojima se priprema hrana, ali se u ljudskom tijelu mogu enzimatski prenijeti u karcinogene aromatske amine (sudan I i III - anilin, sudan II - 2,4 - dimetilanilin, sudan IV - o-toluidin, para-Red - p-nitroanilin). Sudan I je genotoksičan, ali podaci za toksične učinke drugih sudan bojila nisu u potpunosti pronađena.

Kako se paprika relativno često krivotvori s nezakonitim bojilima, postoji zabrinutost zbog nenamjernog onečišćenja jaja s krivotvorenim bojilima.

Trenutno, kako ekološka svijest među potrošačima raste,  u prehrani peradi postaje sve više i više popularno pojačavanje boje žumanjka jajeta prirodnim ksantofilima ekstrahiranih iz biljaka.

Laboratorij Sample Control akreditirao je metodu određivanja zabranjenih sudan bojila u hrani kao i metodu određivanja prehrambenih bojila (allura crvena AC, azorubin, brilijant crna BN, briljant plava FCF, indigo karmin, karamel, karmin, kinolinsko žuto, kurkumin, sunset žuto, tartrazin, zeleno S).

_____________

Trebate li ovu uslugu? Za više informacija o metodi određivanja zabranjenih bojila u hrani kao i metodi određivanja prehrambenih bojila slobodno nas kontaktirajte.